Αφοί Δ. Σπάθα Ο.Ε.

Μπετόν Παξών

Προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθονται από την εταιρία μας.

Text Box: Έτοιμο σκυρόδεμα

Μπετόν

Text Box: Σιδηρομπετόν, δομικά πλέγματα..

Σίδηρομπετόν

Text Box: Οικοδομικά Υλικά, αδρανή υλικά..

Οικοδομικά Υλικά

Text Box: Οικοδομές - Έργα μας

Κατασκεύες

Text Box: Λεπτομέρειες

Προϊόντα - Υπηρεσίες

Για επικοινωνία

26620 31777