Αφοί Δ. Σπάθα Ο.Ε.

Μπετόν Παξών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή οποιαδήποτε οικοδομής και αποπεράτωσή της στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, πάντα με άριστα αποτελέσματα.

Έργα μας